“Diverging Conversations through Facilitation - 24 Targeted Cases"
Wilt u de bijdrage van Cécile Claessen aan dit boek ontvangen ? vraag aan

“Diverging Conversations through Facilitation - 24 Targeted Cases"

Het boek met deze titel is tijdens de IPMA conferentie in Roterdam, gelanceerd voor Nederland en tijdens daaropvolgende de MENA IAF conferentie in Kopenhagen internationaal gepresenteerd. 

Cécile Claessen heeft vanuit ABLE bijgedragen aan dit boek met een case: 'World-wide Strategy Deployment'  over een verandertraject dat zij verzorgd heeft voor een grote internationale opdrachtgever. De introductie: 

“Mobilizing the teams is essential to implement our new Strategic Outlook.” With the workshops we intended to mobilize the teams. As one of the Board members said after the workshops: “We delivered the message; they adapted the new strategy and understand that their contribution is essential to make it happen”. He was happy with the results. 

In het boek wordt naast de 24 casebeschrijvingen ook aandacht besteed aan: 

• de vergelijking van de rol van een facilitator met de rol van een consultant, organisatie adviseur, coach, trainer, leraar, vergadervoorzitter en een projectleider/manager.

 • We geven antwoord op de meest gestelde vragen aan facilitators. 

• Er zit een begrippenlijst in van alle begrippen die in het boek voorkomen. 

• Natuurlijk ontbreek ook de checklist “Heb ik een facilitator nodig?” niet. 

Meer over opbouw en inhoud van het boek:

28e IPMA Wereldcongres in Rotterdam succesvol afgesloten  

Het 28e wereldcongres van de IPMA heeft plaatsgevonden van 29 september tot en met 1 oktober in Rotterdam.  internationale Projectmanagement Congres plaatsgevonden.

Met meer dan 120 sprekers en zo'n 80-100 deelenemers per sessie was het een succesvol congres.

Een van de streams over 'Leadership' is mede verzorgd door Cécile Claessen van ABLE BV. 

Het Wereld Congres van 2015 zal plaatsvinden in Panama.Samenwerken in projecten: de zachte kant met harde impact.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld van projecten. Dat geldt niet alleen voor bv. infraprojecten, maar ook voor industriële projecten. Er zijn o.a. nieuwe contractvormen gekomen. Dit vraagt zowel van de opdrachtgevende als de opdrachtnemende partijen verandering in gedrag. Niet alleen wor- den taken door de opdrachtnemer overgeno- men die vroeger door de opdrachtgever werden uitgevoerd. Ook de samenwerking wordt steeds belangrijker. Projecten worden steeds complexer, een deel van de oplossing ligt vaak bij de ander. Steeds meer is het besef ontstaan dat samenwerken meer oplevert dan de traditionele opdrachtgevers- opdrachtnemersrelatie die vaak resulteerde in o.a. veel wijzigingen en discussies over meerwerk en in het slechtste geval in een verstoorde relatie tussen betrokkenen.

ABLE wordt steeds meer gevraagd om Project Start Ups en Project Follow Ups te begeleiden. Niet alleen in bouw- en industrie, maar ook in bv. de gezondheidszorg en wetenschap. Om de kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen, hebben we een netwerk gevormd van ervaren PSU facilitators.

meer....